Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Okresního výboru českého svazu včelařů Bruntál

19.04.2018 08:17

Tyto stránky slouží jako základní zdroj informací pro všechny základní organizace včelařů v Bruntálském okrese

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení:

Do 30.11.2017 zašlete doklady za administarci dotace 1.D jednateli OV CSV Bruntál panu Prchalovi

Novinky

Výkaz o majetku a závazcích

20.11.2017 12:18

Upozorňujeme na novou povinnost a to zveřejnění výkaz o majetku a závazcích ZO a OO.

 

V návaznosti na písemná vyjádření Ministerstva financí ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR mají malé a mikro účetní jednotky povinnost zveřejnit výkaz „Přehled o majetku a závazcích“ s účinností od 1. 1. 2016, a to uložením tohoto přehledu do Sbírky listin nejpozději do 31. 12. 2017

Zveřejňování bude provedeno formou vyplnění příslušného tiskopisu ZO nebo OO v CIS

Zaškrtne se zde jedna z možností zveřejnění výkazu „Přehledu o majetku a závazcích“ ve Sbírce listin, a to formou předání k zaslání rejstříkovému soudu sekretariátem ČSV, z.s., nebo si ZO nebo OO ČSV zvolí možnost odevzdání výkazu do Sbírky listin samostatně přímo k Městskému soudu v Praze. Pokud výkaz o majetku a závazcích budete chtít zaslat prostřednictvím svazu, pak nám jej zašlete vyplněný, podepsaný a buď naskenovaný e-mailem, nebo originál poštou.

Podrobnosti najdete v oběžnících 1/2017 a 3/2017

Metodická příručka ČSV pro pokladníky pobočných spolků

20.11.2017 11:49

Na stránkách CSV je zveřejněn oběžník 3/2017 ve kterém je zpracována Metodická příručka pro pokladníky ZO a OO CSV

Oběžník CSV 3/2017

Limity administrace dotace 1.D

20.11.2017 11:46

V sekci Informace z OV ČSV je zveřejněna tabulka s limity administrace dotace 1.D pro jednotlivé ZO.

 

Vyhlášení nových pásem MVP v okrese Bruntál

01.10.2017 09:05

SVS vyhlásila ochranné pásma moru včelího plodu, která přesahují do okresu Bruntál a jejichž ohniska jsou v Olomouckém kraji a Polsku.

přesah z Olomouckého krsje:

Okres Bruntál: 

Mirotínek (695513), Ruda u Rýmařova (743208)

přsah z Polska:

Okres Bruntál: 

Petrovice ve Slezsku (656984), Janov u Krnova (656976), Jindřichov ve Slezsku (660337)

 

Podrobnosti k jednotlivým MVO najdete v sekci Nákazová situace

 

Aktiv zástupců ZO a OO MS Kraje

10.08.2017 21:58

Aktiv zástupců ZO ČSV a OO ČSV se bude konat dne 2. 9. 2017 v Kulturním domě Sněženka, Sedlnice 106, 742 56 Sedlnice od 9:00 do 14:00 hodin.

mapa

Nabídka včelařských rámků

10.08.2017 21:35

V sekci Bazar najdete nabídku na výrobu včelařských rámků všech rozměrů z terapeutické dílny Harmonie v Městě Albrechticích.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>