Dotace pro rok 2016

13.03.2016 21:28

V roce 2106 Moravskoslezský kraj vypsal účelovou dotaci na podporu včelařství  na obnovu úlů.  

Podmínky dotace:      

Úly budou obnovovány pořízením minimálně 3 a maximálně 10 nových nástavkových úlů jedním včelařem a likvidací tímto včelařem stejného počtu nenástavkových úlů, nebo úlů nástavkových, starších 15 let. (Stáří úlů bude doloženo čestným prohlášením chovatele). 

Výše dotace na pořízení jednoho úlu činí 1000,-Kč. Každý nový nástavkový úl bude minimálně se třemi nástavky, oddělitelným zasiťovaným dnem (tzv varroadnem) a se střechou.

Každá ZO okresu Bruntál má přidělen počet obnovitelných úlů dle koeficientu vycházejícího z počtu členů Základních organizací. Soubor s počty přidělených úlů jednotlivým ZO najdete zde.

Zájemci, kteří chtějí využít této dotace si u jednatele ZO  vyzvednou žádost o dotaci, nebo si ji mohou stáhnout zde (ŽÁDOST), a vyplněnou mu ji odevzdají. 

Žádosti budou vyřizovány dle pořadí přijatých žádostí s tím, že žadatel dostane informaci, zda po splnění podmínek dotace, tuto dotaci obdrží.

Podmínkou čerpání této dotace je i likvidace starých (obměněných) úlů, které budou prováděny za přítomnosti komise z Okresního výboru a musí z ní být pořízena fotodokumentace. Likvidovaný úl musí být buˇd nenástavkový a nebo nástavkový starší 15 let. (stáří úlu bude doloženo čestným prohlášením chovatele).  Nástavkový úl k likvidaci bude obsahovat minimálně dno a 2 nástavky. Chovatel přes zástupce své ZO oznámí, že má vyřazené úly nachystané k likvidaci. Poté bude s chovatelem dohodnut termín, místo a způsob likvidace.

Bez potvrzení komise o provedené likvidaci nebude dotace přiznána.

Uznatelné náklady budou úly, které byly pořízeny v období od 1.1.2016 do 30.7.2016.

Jednatelé jednotlivých ZO dodají do výroční schůze OO Bruntál vyplněné žádosti ze svých ZO jednateli OV př. Prchalovi. Pokud nebude zájem chovatelů v některé ZO vykrývat limit pro danou ZO, tak budou přebytečné peníze nabídnuty Okresní organizaci k použití pro jinou ZO v rámci okresu s přebytkem poptávky.