Eurodotace pro rok 2017

06.02.2017 06:46

Pro nové dotační období 2016-2017 platí několik zásadních změn oproti minulosti.

Posunul se včelařský rok (nyní končí 31.7) a tím pádem se o měsíc posunují i termíny na dodání žádostí a dokladů.

Do 15.5.2017 musí být doručeny žádosti o dotaci na sekretariát RV CSV

Do 15.7.2017  musí být doručeny originály dokladů prokazujících pořízení zařízení na sekretariát RV CSV

 

Velká změna je taktéž ve způsobu určení dotací na technickou pomoc. Již neplatí, že dotace se vyplácela na max 50% pořizovací ceny, ale nově byly stanoveny horní limity jednotlivých zařízení a žadatel může dostat až 100% tohoto limitu. Nadále platí, že při převisu žádostí se budou nároky krátit patřičným koeficientem.

 

Na stránkách CSV: www.vcelarstvi.cz/evropske-dotace.html  najdete podrobné informace včetně formulářů k možností získání dotací pro včelaře z programu eurodotací.