MVO SVS/2017/107471-T

01.10.2017 08:43

SVS vydala dne 11.9.2017 mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu (MVP) v obci Dolní Libina v Olomouckém kraji.

Bylo vyhlášeno ochranné pásmo, které zasahuje i katastry v Bruntálském okrese a to:

Okres Bruntál:

 Mirotínek (695513), Ruda u Rýmařova (743208)

Opatření v ochranném pásmu 

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma. 

(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. ....

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla, včetně kontroly rezervních souší a v případě zjištění příznaků nebo onemocnění morem včelího plodu o tom ihned uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, ...

(4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření pokud u nich nebylo v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení provedeno bakteriologické vyšetření směsných vzorků včelí měli ze stanovišť včelstev se zaměřením na zjištění původce moru včelího plodu. 

(5) Chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a jejich vyšetření následujícím způsobem: A. Chovatelé provedou odběr směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev) a předají je k vyšetření ve schválené laboratoři nejpozději do 15. 02. 2018

B. Před ukončením ochranných a zdolávacích opatření v ochranném pásmu se všem chovatelům včel v ochranném pásmu nařizuje v termínu do 01.08.2018 vložit způsobem předepsaným pro vzorkování do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí měli předají k vyšetření ve schválené laboratoři. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.

 

Celé nařízení si můžete stáhnout zde:Narizeni_SVS_-_MVP_25_2017_presah_z_Olomouckeho_kraje.pdf (229790)