MVO SVS/2018/052138-T

30.04.2018 05:13

SVS vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu MVP v katastru obce Mirotínek.

Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno ochranné pásmo MVP v katastrech:

Mirotínek (695513), Ruda u Rýmařova (743208), Tvrdkov (772011)

4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen ,,schválená laboratoř“) k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje provést nejpozději do 01.06.2018.

5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést druhý odběr vzorků směsné včelí zimní měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev). Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených čistých podložek na dna úlů a předají se k vyšetření ve schválené laboratoři v termínu nejpozději do 15. 2. 2019. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků.

Narizeni_SVS_-_MVP_2_2018_Mirotinek_okres_Bruntal.pdf (235050)