MVO SVS 2018/087527-T, SVS 2018/087768-T

20.08.2018 20:30

SVS vyhlásilo mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu v Polsku.

Přesah ochranného pásma zasahuje do katastrů v okrese Bruntál a to:

Arnultovice u Jindřichova (660329), Bartultovice (787990), Vysoká ve Slezsku (788015), 

Slezské Pavlovice (713309)

Všem chovatelům včelstev na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje zajistit odběr vzorků včel ošetřujících plod nebo odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti včelstev, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení. Každý jednotlivý vzorek je tvořen smísením včel nebo měli z nejvíce 10 úlů na stanovišti včelstev. Směsné vzorky budou předány k vyšetření v laboratoři, která splňuje podmínky § 52 odst. 3 veterinárního zákona (dále jen ,,schválená laboratoř“) k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Požadavek na vyšetření moru včelího plodu musí být řádně vyznačen na objednávce k vyšetření i na obalu vzorků. Předání vzorků k vyšetření v laboratoři se nařizuje provést nejpozději do 31.08.2018

Narizeni_SVS_-_MVP_18_2018_presah_z_Polska_okres_Bruntal.pdf (232803)

Narizeni_SVS_-_MVP_19_2018_presah_z_Polska_-_Jozefow_okres_Bruntal_.pdf (233053)