Nařízení KVS 11/2014 ze dne 29.7.2014

05.08.2014 08:18

Dne 29.7.2014 vydala KVS pro MS kraj mimořádné vetrinární opatření k výskytu nových ohnisek moru včelího plodu (MVP) a to v katastrech Lichnov a Brantice.

Z tohoto důvodu bylo vymezeno ochranné pásmo MVP a to v katastrech:

Okres Bruntál – Brantice (609480), Radim (609498) Loučky u Zátoru (791199), Zátor (791202), Krnov – Horní předměstí (674737),
 Krnov – Opavské předměstí (674630), Býkov (616508), Dubnice (633674), Lichnov (683752), Horní Životice (644714), Horní Benešov (642355) 
Okres Opava – Sosnová (752479), Úblo (613151)
 
Chovatelům včel se v ochranném pásmu se mimo jiné nařizuje:
g) Zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se 
zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno 
v uplynulých 12 měsících. 
- Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. V termínu 
do 15.08.2014 umístí chovatelé včel do všech včelstev ve vyjmenovaných katastrech ve 
vymezeném ochranném pásmu zasíťované podložky určené k odběru vzorků měli ve vegetačním 
období. Po 12 – 14 dnech budou podložky vyjmuty a vzorky měli předají chovatelé včel na 
pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím 
vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude 
řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona. 

Celé znění nařízení si můžete stáhnout ZDE.