Pro pokladníky

29.11.2018 15:52

Př Frühbauer vytvořil návod pro pokladníky jak správně vyplnit výkazy - přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

Návod si můžete stáhnout zde: výkazy