Prohlášení PRV CSV

15.02.2015 10:24

Předsednictvo RV CSV vydalo prohlášení k aktuálním věcem, které v poslední době negativně mediálně zasáhly náš svaz.

Prohlášení najdete zde.