Výskyt MVP v pohraničí s Polskem

20.08.2018 20:34

SVS vydala mimořádné opatření na základě výskytu MVP v Polském příhraničí.

Ochranné pásmo vyhlásila v katastrech 

Arnultovice u Jindřichova (660329), Bartultovice (787990), Vysoká ve Slezsku (788015), 

Slezské Pavlovice (713309)

 Podrobnosti najdete v sekci Nákazová situace