pošta do ZO ČSV


Výroční schůze OO ČSV Bruntál se koná v soboru 26.5.2018 od 10:00 v restauraci U slona v Krnově, Albreachtická 17

 

Program VČS:

               1.      Zahájení  a schválení programu

2.       Volba zapisovatele a návrhové komise

3.       Zpráva o činnosti výboru OO Bruntál za rok 2017

5.       Hospodaření OO ČSV Bruntál za rok 2017 a návrh na rok 2018

6.       Plnění Usnesení z výroční schůze konané v roce 2017

7.       Zpráva Okresní kontrolní komise

8.       Zpráva o nákazové situaci za rok 2017

9.       Informace z jednání RV CSV

10.     Informace o dotaci MS kraje

11.     Diskuse

12.     Usnesení a závěr

13.     Prezentace - invertní krmení pro včely

14.     Společný oběd

 

Věříme, že všichni členové okresního výboru, včetně kompletní revizní komise se na výroční schůzi dostaví. 

Pokud se z nějakého velmi vážného důvodu nebudete moci zúčastnit, tak to prosím oznamte předsedovi př. Pospíšilovi

 
6.1.2016

V neděli 16.1.2016 se koná od 8:30 hod v Domě techniky, Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava, odborně zaměřený seminář pro zdravotní referenty základních a okresních organizací CSV Moravskoslezského kraje.

Jednotlivé základní organizace na tento seminář vyšlou svého nákazového nebo zdravotního referenta, popřípadě jeho zástupce.

Podrobné informace najdete v pozvánce zde: Seminář zdravotních referentů 16.1.2016.docx (37940)

 
 
17.11.2015

Vážení jednatelé

V přiložené tabulce naleznete částky na distribuci dotace .D pro jednotlivé ZO bruntálského okresu.

Vyúčtování - tedy originální doklady za náklady na distribuci 1.D zašlete nejpozději do 30.11.2015 jednateli OO CSV Bruntál panu Prchalovi na adresu:

Miroslav Prchal

Holčovice 257

79371 Holčovice

 
Evidenční číslo ZO Název ZO Požádáno Počet včelstev Dotace na administraci
70102 Bruntál Přes CIS 3883 13 145,00 Kč
70103 Břidličná Přes CIS 311 1 052,00 Kč
70104 Holčovice Přes CIS 197 666,00 Kč
70105 Horní Benešov Přes CIS 862 2 918,00 Kč
70106 Jindřichov Papírově 748 1 264,00 Kč
70107 Krnov Přes CIS 852 2 884,00 Kč
70108 Krnov - Kostelec Přes CIS 761 2 576,00 Kč
70116 Křišťanovice Přes CIS 126 426,00 Kč
70101 Město Albrechtice Přes CIS 403 1 364,00 Kč
70110 Rýmařov Přes CIS 597 2 021,00 Kč
70111 Slezské Rudoltice Přes CIS 480 1 625,00 Kč
70112 Třemešná Přes CIS 406 1 374,00 Kč
70113 Vrbno pod Pradědem Přes CIS 924 3 128,00 Kč
70114 Zátor Přes CIS 893 3 023,00 Kč
Celkem: 11443 37 466,00 Kč
 

5.11.2015

Vážení přátelé,

Zvu vás na schůzi Okresní organizace Bruntál, která se uskuteční dne 16. listopadu 2015 od 17:00 hodin v salónku př. Martina Pospíšila (Jesenická 45,Bruntál). V příloze zasílám program této schůze. 

Prosím o dochvilnost, abychom nekončili hodně pozdě. 

Rovněž žádám, abyste mi odepsali, zda se zúčastníte či nezúčastníte, anebo pošlete nějakou náhradu.

Děkuji za odpověď.

M. Prchal, jednatel OO

Program schůze 16.11.2015.docx (12951)

 

17.6.2015

17.6. byl do jednotlivých ZO zaslán jednatelem OV Bruntál email s pokyny o dodávce Gabonu Flum. Text emailu je níže:

Vážení,

dne 26.6.2015 od 16:00 hodin proběhne u př. Kolomého ve Starém Městě u Bruntálu předávací schůzka léčiva Gabon-Flum. Osobně jej přiveze Dr. Kamler, který bude vysvětlovat jeho použití, způsob léčení, délku léčení, vrácení použitých i nepoužitých pásků a vyplnění dotazníku po provedeném léčení. Bude tedy vhodné, aby se této schůzky zúčastnili primárně Vaši nákazoví referenti (Dr. Tichý o akci ví a bude je kontaktovat), prosím, abyste je i vy oslovili a zajistili jejich účast. V případě, že nebudou moci na schůzku přijet, pošlete prosím další zodpovědnou osobu, která převezme léčivo.

Děkuji za Váš drahocenný čas.

Pěkný den

M. Prchal, jednatel OO

 

20.2.2014

Dne 19.2.2014 byl do jednotlivých ZO rozeslán okresní oběžník 1/201K

Oběžník je ke stažení zde.

 

15 října 2013

Do jednotlivých ZO ČSV v Bruntálském okrese byl rozeslám oběžník OO ČSV Bruntál

Oběžník je ke stažení zde.

25. únor 2013

Formulář na objednání  léků je tady.

Pozvánka na zasedání nákazové komise 23. března 2013 je tady.

27. listopadu 2012

Zápis ze  schůze OV ČSV.
Přítomni:  Pokorný Václav, Hruška Václav, Minárik Štefan,
               jako host Herout František.
1 - Upozorňujeme ZO ČSV na zaslání dokladů dle oběžníku  č. 3/2012 odst. 4
     jednateli př. Hruškovi do 5.12.2012. Na pozdější zaslání nebude brán zřetel.
     Velmi nutné!
2 - Dne 7.12.2012 provede př. Minárik a Hruška za OV ČSV sumarizaci položek
      ze ZO  Výsledky zašlou na sekretariát RV ČSV.
3 - Administrativní práce.
                            Vystavil: Pokorný

24. listopadu 2012

Do základních organizací byl zaslán dopis. Je tady.

17. listopadu 2012

V Nové Pláni se uskuteční seminář na téma "Nemoci včel". Pozvánka je  tady.

13. května 2012

V Nové Pláni se sešla nákazová komise. Zápis z jednání je tady. Přijaté usnesení je tady.

15. dubna 2012

OO ČSV uskutečnila plenární zasedání ve Vrbně pod Pradědem. Na tomto jednání byl přijat plán práce. Ten je tady. Další informace budou doplněny později.

12. dubna 2011

Během dubna je třeba odeslat na OV objednávku léků. Tu naleznete tady. Rovněž je třeba nahlásit počty vyzimovaných včelstev. Formulář je tady.