PŘEHLED HOSPODAŘENÍ OV ČSV BRUNTÁL

VÝDAJE plán 2012 skutek 2012 plán 2013 skutek 2013 plán 2014 skutek 2014
cestovné 10 000 7 035 8 000      
org. a provozní činnost 3 000 4 248 4 500      
nájemné a občerstvení 4 000 5 320 5 500      
náhrada za tel. 500 500 500      
odměny funkc. + daně 11 500 11 500 9 500      
ostatní výdaje 2 000 0 550      
vedení účtu + výpisy 300 579 600      
CELKEM 31 300 28 603 29 050      

 

PŘÍJMY plán 2012 skutek 2012 plán 2013 skutek 2013 plán 2014 skutek 2014
od členů 15%     21 000      
příjem z přednášek     8 000      
úroky     50      
CELKEM     29 050      
             

 

Přehled o hospodaření

 

VÝDAJE   plán
 2009
skutek
 2009
plán
2010
skutek
 2010
plán
2011
cestovné  15 000 12 124 13 000 12 828   7 500
provozní činnost   7 000   5 708  6 000  2 654   4 000
občerstvení   7 000   7 070  8 000  8 196   4 000
nájemné   1 000   1 000  1 000  1 000   1 000
odměny+daň 10 500 10 500 15 225 11 500  13 500
ostatní výdaje   2 000   1 784  3 000  2 409   2 000
vedení účtu      500      360    500     297      300
za telefon        4 000   2 000
Suma  43 000 38 546 46 725 42 884 34 300
           
PŘÍJMY   plán
 2009
skutek
 2009
plán
2010
skutek
 2010
plán
2011
od členů 15% 20 000 18 149 20 000 19 795 20 000
úroky     300     365     400       70     300
za přednášky 15 000 10 816 16 000 11 714 14 000
dar od ZO    5 000        0   5 000         0        0
dar od města    5 000  5 000        0         0        0
Suma 45 300 34 330 41 400 31 579 34 300