Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Okresního výboru českého svazu včelařů Bruntál

19.04.2018 08:17

Tyto stránky slouží jako základní zdroj informací pro všechny základní organizace včelařů v Bruntálském okrese

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novinky

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 19:09

V sekci Nákazová situace najdete výtah metodiky kontroly zdraví pro rok 2018.

Zrušená povinnost hlášení stanoviště včel na obce

15.01.2018 19:06

Na základě novely rostlinolékařského zákona byla zrušena povinnost včelařům hlásit na obce umístění stanovišt včelstev. Informace o umístění včelstev budou zemědělci čerpat z portálu LPIS, kam bude umístění stanovišt zadávat Ústřední evidence v Hradištku na základě hlášení k 1.9.

Informace k vyšetření zimní měli 2018

08.01.2018 08:35

Podrobné informace k vyšetření zimní měli na varroázu a MVP najdete v sekci Nákazová situace

Zavčelení katastrů okresu Bruntál

06.12.2017 18:52

Na stránce O nás najdete pod tabulkou s počty členů  ke stažení soubor s vyjmenováním všech katastrů v okrese Bruntál, jejich rozlohou , číslem KÚ, zavčelení a příslušnosti k ZO. Barevně je zvýrazněn stupeň zavčelení daného katastru.

Dále si můžete pomocí filtru zobrazit katastry náležící k dané ZO s přehledem zavčelení.

Schůze OV CSV Bruntál

27.11.2017 20:38

Vážení přátelé

V sobotu 2.12.2017 se bude konat od 10:00 v Bruntále na Jesenické 45 (jako obvykle vchod zezadu) schůze výboru OV ČSV Bruntál

Program schůze:

1 - Zahájení a schválení programu

2 - Odevzdání seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D za rok 2017

3 - Vyúčtování administrace dotace 1.D - kdo doposud neodeslal doklady, tak to může učinit           na schůzi

4 - Výkazy majetku ZO,OO, příjmů a výdajů za rok 2016

5 - Informace o zúčtování krajské dotace na obnovu úlů 2017

6 - Informace o jednání na KU MS Kraje ohledně krajských dotací pro rok 2018

7 - Plné moci k zacházení s veterinárními léčivy

8 - Nákazová situace v okrese

9 - Informace z jednání RV - prodej Včelpa

10 - Náměty na činnost pro rok 2018

11- Diskuse

12- Závěr

 

Všichni členové Okresního výboru včetně revizní komise jsou srdečně zváni. Jelikož schůzí okresního výboru nemáme mnoho, tak vás žádám o maximální účast. Kdo neodeslal podklady  o výplatě dotace 1.D a podklady k vyúčtování administrace dotace, tak to může učinit na této schůzi. 

Výkaz o majetku a závazcích

20.11.2017 12:18

Upozorňujeme na novou povinnost a to zveřejnění výkaz o majetku a závazcích ZO a OO.

 

V návaznosti na písemná vyjádření Ministerstva financí ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR mají malé a mikro účetní jednotky povinnost zveřejnit výkaz „Přehled o majetku a závazcích“ s účinností od 1. 1. 2016, a to uložením tohoto přehledu do Sbírky listin nejpozději do 31. 12. 2017

Zveřejňování bude provedeno formou vyplnění příslušného tiskopisu ZO nebo OO v CIS

Zaškrtne se zde jedna z možností zveřejnění výkazu „Přehledu o majetku a závazcích“ ve Sbírce listin, a to formou předání k zaslání rejstříkovému soudu sekretariátem ČSV, z.s., nebo si ZO nebo OO ČSV zvolí možnost odevzdání výkazu do Sbírky listin samostatně přímo k Městskému soudu v Praze. Pokud výkaz o majetku a závazcích budete chtít zaslat prostřednictvím svazu, pak nám jej zašlete vyplněný, podepsaný a buď naskenovaný e-mailem, nebo originál poštou.

Podrobnosti najdete v oběžnících 1/2017 a 3/2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>