Novinky

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 19:09
V sekci Nákazová situace najdete výtah metodiky kontroly zdraví pro rok 2018.

Zrušená povinnost hlášení stanoviště včel na obce

15.01.2018 19:06
Na základě novely rostlinolékařského zákona byla zrušena povinnost včelařům hlásit na obce umístění stanovišt včelstev. Informace o umístění včelstev budou zemědělci čerpat z portálu LPIS, kam bude umístění stanovišt zadávat Ústřední evidence v Hradištku na základě hlášení k 1.9.

Informace k vyšetření zimní měli 2018

08.01.2018 08:35
Podrobné informace k vyšetření zimní měli na varroázu a MVP najdete v sekci Nákazová situace

Zavčelení katastrů okresu Bruntál

06.12.2017 18:52
Na stránce O nás najdete pod tabulkou s počty členů  ke stažení soubor s vyjmenováním všech katastrů v okrese Bruntál, jejich rozlohou , číslem KÚ, zavčelení a příslušnosti k ZO. Barevně je zvýrazněn stupeň zavčelení daného katastru. Dále si můžete pomocí filtru zobrazit katastry...

Schůze OV CSV Bruntál

27.11.2017 20:38
Vážení přátelé V sobotu 2.12.2017 se bude konat od 10:00 v Bruntále na Jesenické 45 (jako obvykle vchod zezadu) schůze výboru OV ČSV Bruntál Program schůze: 1 - Zahájení a schválení programu 2 - Odevzdání seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D za rok 2017 3 - Vyúčtování administrace dotace...

Výkaz o majetku a závazcích

20.11.2017 12:18
Upozorňujeme na novou povinnost a to zveřejnění výkaz o majetku a závazcích ZO a OO.   V návaznosti na písemná vyjádření Ministerstva financí ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR mají malé a mikro účetní jednotky povinnost zveřejnit výkaz „Přehled o majetku a závazcích“ s účinností od 1. 1....

Metodická příručka ČSV pro pokladníky pobočných spolků

20.11.2017 11:49
Na stránkách CSV je zveřejněn oběžník 3/2017 ve kterém je zpracována Metodická příručka pro pokladníky ZO a OO CSV Oběžník CSV 3/2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>