Novinky

Nové ohniska moru včelího plodu - Nové Valteřice, Město Albrechtice

07.07.2019 16:46

Na základě výskytu ohnisek moru včelího plodu v katastrech obcí Nové Valteřice a Město Albrechtice byly vyhlášeny ochranné pásma moru včelího plodu v těchto katastrech okresu Bruntál:

Č. j. SVS/2019/079345-T
Dětřichov nad Bystřicí (626066), Dvorce u Bruntálu (633879), Křišťanovice (676357)

Č. j. SVS/2019/080360-T
Hynčice u Krnova (650382), Opavice (683884), Burkvíz (693375), Město Albrechtice (693391), Piskořov (693405), Rudíkovy (770639)

Podrobné informace k povinnostem vyplývajícím z vyhlášení ochranného pásma najdete v sekci Nákazová situace

Nové ohniska výskytu moru - M. Albrechtice, Stará Ves

22.06.2019 06:20

Na základě výskytu nových ohnisek moru včelího plodu v katastrech Města Albrechtice a Staré Vsi u Rýmařova byla vyhlášena ochranná pásma v těchto katastrech:

Č. j. SVS/2019/073178-T

Hynčice u Krnova (650382), Opavice (683884), Burkvíz (693375), Město Albrechtice (693391), Piskořov (693405), Rudíkovy (770639), Třemešná (770647) 

SVS/2019/072427-T

Stará Ves u Rýmařova (753912), Žďárský Potok (753921), Janušov (744590), Janovice u Rýmařova (744581)

Podrobné informace s povinnostmi vyplývajícími z těchto mimořádných veterinárních nařízení najdete v sekci Nákazová situace

Nabídka k prodeji oddělků

16.06.2019 16:42

V sekci Bazar najdete nabídku k prodeji letošních oddělků.

MVO 18/2019 čj:SVS/2019/065837-T

31.05.2019 18:06

Na základě výskytu nového ohniska moru včelího plodu ve Starém Městě u Bruntálu KVS Moravskoslezského kraje vyhlásila ochranné pásmo v zěchto katastrech:

Okres Bruntál: Staré Město u Bruntálu (613312), Malá Véska (613321), Stará Rudná (743372), Bruntál-město (613169), Skrbovice (762636)

Včelaři , kteří mají včelstva v katastru Bruntál musí provést odběr měli a odeslat k vašetření dle pokynů mimořádného veterinárního opatření.

Bližší informace k opatřením v ochranném pásmu najdete v sekci: Nákazová situace

Nové ohnisko výskytu MVP

24.05.2019 08:13

Na základě výskytu nových ohnisek Moru včelího plodu v katastru Stará Rudná, KVS Moravskoslezského kraje vyhlásila ochranné pásmo MVPv těcto katastrech :Okres Bruntál: 

Staré Město u Bruntálu (613312), Malá Véska (613321), Nová Rudná (743356), Podlesí pod Pradědem (743364), Stará Rudná (743372), Stará Voda v Jeseníkách (760447), Světlá ve Slezsku (760463

Bližší inforrmace včeltně celého zněné mimořádného nařízení najdete v sekci: Nákazová situace

Nové ohnisko MVP a zrušení aktivního pásma MVP

06.05.2019 10:01

Na základě všetření bylo objeveno ohnisko MVP v katastru obce Úvalno. Z toho důvodu bylo vyhlášeno pásmo MVP v katastrech

Okres Bruntál: Opavské Předměstí (674630), Úvalno (775711), Býkov (616508) 

Okres Opava: Úblo (613151), Brumovice u Opavy (613100) 

Dále bylo zrušeno ochranné pásmo MVP v katastrech

Tvrdkov, Mirotínek, Ruda

Podrobné informace najdete v sekci Nákazová situace

Okres Bruntál: Opavské Předměstí (674630), Úvalno (775711), Býkov (616508) 
 
Okres Opava: Úblo (613151), Brumovice u Opavy (613100) 

Výroční schůze OV ČSV Bruntál

02.05.2019 15:46

Výroční schůze Okresního výboru ČSV Bruntál se koná 11.5.2019 od 10:00h v restauraci Na kavárně v Horním Benešové, Mírové náměstí 214. 

Těšíme se na shledání a věříme, že se všichni členové okresního výboru řádně dostaví.

Návrh programu výroční schůze OO CSV Bruntál konané dne 11.5.2019

 1. Zahájení  a schválení programu 
 2. Volba zapisovatele a návrhové komise
 3. Předání ocenění vzorný včelař 
 4. Zpráva o činnosti výboru OO Bruntál za rok 2018.
 5. Hospodaření OO ČSV Bruntál za rok 2018 a návrh na rok 2019
 6. Plnění usnesení z výroční schůze konané v roce 2018
 7. Návrh plánu práce na rok 2019
 8. Zpráva Okresní kontrolní komise
 9. Zpráva o nákazové situaci za rok 2018
 10. Informace o dotacích MS Kraje
 11. Informace z jednání RV a semináře předsedů okresů CSV
 12. Vystoupení hosta MVDr Poláškové
 13. Diskuse
 14. Návrh usnesení a závěr
 15. Společný oběd

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>