Nákazová situace

Informace k vyšetření zimní měli v roce 2019

06.12.2018 18:07
Vzorky měli na varroázu se povinně vyšetřují ze všech stanovišť a ze všech včelstev. Pokud se bude vyšetřovat vzorek jen na varroázu, tak bude jeden směsný vzorek z celého stanoviště (dle EpM 300 varroáza). Vyšetření měli na...

Informace v vyšetření zimní měli v roce 2018

08.01.2018 08:30
Vzorky měli na varroázu se povinně vyšetřují ze všech stanovišť a ze všech včelstev. Pokud se bude vyšetřovat vzorek jen na varroázu, tak bude jeden směsný vzorek z celého stanoviště (dle EpM 300 varroáza).   Vyšetření měli na mor...

Katastry, které jsou v ochranném pásmu MVP v okrese Bruntál

01.10.2017 10:42
  Pásmo SVS2018/052138 -T 695513 Mirotínek 743208 Ruda u Rýmařova   772011         Tvrdkov                 ...
1 | 2 >>

Nákazová situace

MVO SVS 25/2018 Č. j. SVS/2018/104197-T

06.09.2018 19:12
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Podlesí pod Pradědem. Z tohoto důvodu bylo vytyčeno ochranné pásmo v okrese Bruntál: Nová Rudná (743356), Podlesí pod Pradědem (743364), Stará Rudná (743372),...

MVO SVS 2018/087527-T, SVS 2018/087768-T

20.08.2018 20:30
SVS vyhlásilo mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu v Polsku. Přesah ochranného pásma zasahuje do katastrů v okrese Bruntál a to: Arnultovice u Jindřichova (660329), Bartultovice (787990), Vysoká ve Slezsku (788015),  Slezské Pavlovice (713309) Všem chovatelům včelstev na...

MVO SVS/2018/052138-T

30.04.2018 05:13
SVS vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu MVP v katastru obce Mirotínek. Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno ochranné pásmo MVP v katastrech: Mirotínek (695513), Ruda u Rýmařova (743208), Tvrdkov (772011) 4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích ve stanoveném ochranném pásmu se nařizuje...

MVO SVS/2018/050110-T

30.04.2018 05:01
Ukončení mimořádných veterinárních opatření SVS ruší MVO na základě kterých byla vyhlášena ochranná pásma moru včelího plodu a to: SVS/2017/052295-T Zrušení pásma v katastrech:  761133 Svobodné Heřmanice 683752 Lichnov u Bruntálu 642355 Horní Benešov 754307 Staré Heřminovy 644714 Horní...

MVO SVS/2017/113502-T

01.10.2017 08:55
SVS vydala dne 25.9.2017 mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu (MVP) v obci Jarnoltówek, okres Nyski, Opolské vojvodství, Polsko. Bylo vyhlášeno ochranné pásmo, které zasahuje i katastry v Bruntálském okrese a to: Okres Bruntál:  Petrovice ve Slezsku (656984), Janov...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Metodika kontroly zdraví

Metodika kontroly zdraví zvířat 2019

29.11.2018 15:57
Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne 21.11.2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe nová metodika kontroly zdraví. Co se týče včel došlo: a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v...

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 19:08
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou). Výtah z metodiky vztahující se k chovu včel si můžete stáhnout zde: Metodika na rok 2018

Metodika kontroly zdraví zvířat 2017

27.03.2017 12:04
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel si můžete stáhnout zde: metodika včely výtah

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016

06.01.2016 11:19
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí...

Nařízení SVS k tlumení varroázy v roce 2015

31.03.2015 22:39
Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření k tlumení varroázy v roce 2015. Toto nařízení obsahuje výčet povinných úkonů během roku 2015. Nařízení si můžete stáhnout zde:SVS narizeni-varroaza-2015.pdf Jednotlivé druhy ošetření uvedené pod pojmy (Exm..) si můžete najít v Metodice...

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015

03.12.2014 20:15
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a...

Nákazy

Nařízení Státní veterinární správy č.j: SVS/2014/020204-G kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v české republice

Nařízení si můžete stáhnout zde: mvo-varroaza-2014.pdf (274470)

Metodika kontroly zdraví týkající se včel: Metodika kontroly zdraví-včely.pdf (2049500) - zde najde to co se skrývá pod jednotlivými kódy ExM v nařízení SVS

 

 

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka platná od 1.4.2013

kompletní znění najdete zde:299-2003-sb.-v-platnem-zneni-k-1.4.2013-2.pdf (596,2 kB)

znění týkající se jen včelařství zde:platná vyhláška k opatření a zdolávání nákaz.doc (42,5 kB)

Nejvýznamnější změna nastala při likvidaci nakažených včelstev morem včelího plodu nebo hniloby včelího plodu

výtah z vyhlášky:

2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona dále nařídí chovateli, u kterého byl výskyt nákazy potvrzen

a) u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo

b) u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev s potvrzeným výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa likvidaci včelstev a zařízení podle odstavce 2 písm. a). 

 

Aktuální mapu ohnisek a ochranných pásem MVP v celé ČR vydaná SVS si můžete zobrazit ZDE.