Nákazová situace

Katastry, které jsou v ochranném pásmu MVP v okrese Bruntál k 24.5.2019

01.05.2019 10:42
  Pásmo SVS2018/087527 - T 660329 Arnultovice u Jindřichova 787990 Bartultovice 788015 Vysoká ve Slezsku     Pásmo SVS2018/087768 -...

Informace k vyšetření zimní měli v roce 2019

06.12.2018 18:07
Vzorky měli na varroázu se povinně vyšetřují ze všech stanovišť a ze všech včelstev. Pokud se bude vyšetřovat vzorek jen na varroázu, tak bude jeden směsný vzorek z celého stanoviště (dle EpM 300 varroáza). Vyšetření měli na...

Odkaz na Úřední desku SVS

28.12.2015 11:34
Na úřední desku KVS SVS Moravskoslezského kraje je https://eagri.cz/public/web/svs/uredni-desky/oblasti-urednich-desek-svs/kvs-moravskoslezsky-kraj   a přenesete na ni zde

Nákazová situace

MVO 15/2019 č.j: SVS2019/062495-T

24.05.2019 08:15
KVS Moravskoslezského kraje vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy Moru včelího plodu s ohniskem v katastr Stará Rudná (ků: 743372). Z tohoto důvodu KVS vyhlásila ochranné pásmo moru včelího plodu (MVP) v těchto katastrech: Okres Bruntál:  Staré Město u...

Nařízení SVS 12/2019 ukončení pásma MVP

06.05.2019 09:51
Čl. 1 Ukončení mimořádných veterinárních opatření 1) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 13.09.2017 Nařízením Státní veterinární správy č. j. - SVS/2017/109204-T, 2) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 27.04.2018 Nařízením Státní veterinární správy č. j. - SVS/2018/052138-T  ...

MVO 10/2019 Č. j. SVS/2019/052522-T

06.05.2019 09:44
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Úvalno Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno ochranné pásmo moru včelího plodu v těchto katastrech: 613100 Brumovice u Opavy -...

MVO 6/2019 Č. j. SVS/2019/048154-T

18.04.2019 17:07
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Opavice Z tohoto důvodu bylo vyhlášeno ochranné pásmo moru včelího plodu v těchto...

MVO 7/2019 Č. j. SVS/2019/048698-T

18.04.2019 17:01
KVS MS kraje vydala mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu s ohniskem v katastu Krnov - Opavské předměstí Z tohoto důvodu bylo vytýčeno oschranné pásmo moru včelího plodu v těchto katastrech: 674737 Krnov-Horní...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Metodika kontroly zdraví

Metodika kontroly zdraví zvířat 2019

29.11.2018 15:57
Dne 7. 11. 2018 byla Ministerstvem zemědělství ČR schválena a dne 21.11.2018 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe nová metodika kontroly zdraví. Co se týče včel došlo: a) ke změně režimu vyšetření na mor včelího plodu pod kódem EpM120. Vyšetření směsných vzorků měli v...

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2018

15.01.2018 19:08
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou). Výtah z metodiky vztahující se k chovu včel si můžete stáhnout zde: Metodika na rok 2018

Metodika kontroly zdraví zvířat 2017

27.03.2017 12:04
Výtah z Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 (vydáno Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou) Výtah metodiky týkající se včel si můžete stáhnout zde: metodika včely výtah

Metodika kontroly zdraví zvířat pro rok 2016

06.01.2016 11:19
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí...

Nařízení SVS k tlumení varroázy v roce 2015

31.03.2015 22:39
Státní veterinární správa vydala mimořádné veterinární opatření k tlumení varroázy v roce 2015. Toto nařízení obsahuje výčet povinných úkonů během roku 2015. Nařízení si můžete stáhnout zde:SVS narizeni-varroaza-2015.pdf Jednotlivé druhy ošetření uvedené pod pojmy (Exm..) si můžete najít v Metodice...

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015

03.12.2014 20:15
V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a...

Nákazy

Nařízení Státní veterinární správy č.j: SVS/2014/020204-G kterým se nařizují mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření varroázy včel v české republice

Nařízení si můžete stáhnout zde: mvo-varroaza-2014.pdf (274470)

Metodika kontroly zdraví týkající se včel: Metodika kontroly zdraví-včely.pdf (2049500) - zde najde to co se skrývá pod jednotlivými kódy ExM v nařízení SVS

 

 

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka platná od 1.4.2013

kompletní znění najdete zde:299-2003-sb.-v-platnem-zneni-k-1.4.2013-2.pdf (596,2 kB)

znění týkající se jen včelařství zde:platná vyhláška k opatření a zdolávání nákaz.doc (42,5 kB)

Nejvýznamnější změna nastala při likvidaci nakažených včelstev morem včelího plodu nebo hniloby včelího plodu

výtah z vyhlášky:

2) Krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. c) a d) zákona dále nařídí chovateli, u kterého byl výskyt nákazy potvrzen

a) u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci s včelami a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to však neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo

b) u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li v době do 1 roku ode dne likvidace včelstev s potvrzeným výskytem nákazy k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa likvidaci včelstev a zařízení podle odstavce 2 písm. a). 

 

Aktuální mapu ohnisek a ochranných pásem MVP v celé ČR vydaná SVS si můžete zobrazit ZDE.