Ke stažení

V této rubrice najdete různé materiály, prezentace a soubory, které mohou být pro vás užitečné.

Ke stažení

Pro pokladníky

29.11.2018 15:52

Př Frühbauer vytvořil návod pro pokladníky jak správně vyplnit výkazy - přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

Návod si můžete stáhnout zde: výkazy

Prezentace z aktivu předsedů okresů

29.11.2018 15:47

Prezentace ....SZIF 2018

Prezentace.....CMSCH 2018

Prezentace z aktivu funkcionářů MS kraje

03.11.2018 20:07

AKTIVY 2018 MSK - prezentace (1).pptx (3221014)