Informace k pořádání přednášek

02.09.2016 22:56

Informace o kontrolách na místě v rámci „včelařských opatření – technická pomoc, vzdělávání“ dle NV č. 197/2005 Sb., ve znění NV č. 237/2016 Sb

V Praze dne 31. srpna 2016 

Počínaje včelařským rokem 2016/2017 budou probíhat kontroly vzdělávacích akcí formou účasti kontrolních pracovníků SZIF přímo v době jejich konání. Všichni pořadatelé vzdělávacích akcí pro chovatele včel budou mít povinnost zasílat plány vzdělávacích akcí v elektronické podobě ČSV prostřednictvím systému CIS, případně na e-mailovou adresu info@souvnasavrky.cz ve dvouměsíčním předstihu počínaje zářím 2016 a konče květnem 2017 pro včelařský rok 2016/2017. Dodržování výše uvedené povinnosti bude podrobeno kontrolnímu dohledu SZIF.

SZIF - přednášky 2016.pdf (162669)