Informace o výsledku šetření ÚKRK

08.01.2014 23:47

Ústřední a revizní komise ČSV zaslala výsledek šetření podaného podnětu ve věci porušení stanov Předsednictvem RV ČSV. 

Text podnětu i výsledek šetření najdete zde.