MVO č.11 k výskytu moru včelího plodu

08.10.2015 21:34

KVS pro Moravskoslezský kraj vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu v katastrecch obcí v Olomouckém kraji Trhavice (704784), Nové Valteřice (699098), Huzová (650102).

No tomto základě bylo vyhlášeno ochranné páspo MVP v:

Okres Bruntál: Dětřichov nad Bystřicí (626066), Dvorce u Bruntálu (633879), Křišťanovice (676357), Rejchartice (633887), Jiříkov u Rýmařova (661082), Kněžpole (667111), Křížov u Sovince (752657), Sovinec (752665) 

Okres Opava: Guntramovice (615510), Podlesí nad Odrou (723916)

 

Opatření v ochranném pásmu V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel:

 a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění podezření z výskytu onemocnění moru včelího plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj. 

b) Neprodleně informovat KVS SVS pro MS kraj o podezření z výskytu moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu. 

c) Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi. 

d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. 

e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. 

f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. 

g) Zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v uplynulých 12 měsících. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně s vyšetřením na varroázu. Z jednoho stanoviště bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti více než 10 včelstev, bude odebráno více vzorků- jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou odeslány nejpozději do 15.02.2016 na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona.

 

Celé znění mimořádného opatření najdete zde: Narizeni_11_-_mor_vceliho_plodu.pdf (304188)