MVO č.3 k výskytu moru včelího plodu v obci Nové Heřmínovy

02.06.2015 05:11

Krajská veterinární správa vydala 29.5.2015 mimořádné veterinární opatření (MVO) k výskytu moru včelího plodu (MVP) v obci Nové Heřmínovy.

Z tohoto důvodu vyhlásila ochranné pásmo MVP v katastrech :

Okres Bruntál: Oborná (613231), Čaková (618306), Lichnov u Bruntálu (683752), Milotice nad Opavou (695181), Nové Heřminovy (706183), Skrbovice (762636), Loučky u Zátoru (791199), Zátor (791202)

Nařízení č 3. si můžete stáhnout zde:Narizeni_3_.pdf (323012)

Mapa SVS s vyznačenými ohnisky a ochrannými pásmy MVP najdete zde: mapa
 

Opatření v ochranném pásmu V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel: 

a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění podezření z výskytu onemocnění moru včelího plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj. 

b) Neprodleně informovat KVS SVS pro MS kraj o podezření z výskytu moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu. 

c) Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi. 

d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. 

e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. 

f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. 

g) Zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v uplynulých 12 měsících. a. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli. V termínu do 30.06.2015 umístí chovatelé včel do všech včelstev ve vyjmenovaných katastrech ve vymezeném ochranném pásmu zasíťované podložky určené k odběru vzorků měli ve vegetačním období. Po 12 – 14 dnech budou podložky vyjmuty a vzorky měli předají chovatelé včel na pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona. b. Pokud budou bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli ze stanoviště včel zjištěny spory původce moru včelího plodu- Paenibacillus larvae, bude neprodleně (do 30.08.2015) provedena prohlídka všech včelstev na stanovišti s rozebráním díla, včetně rezervních souší. Prohlídku provedou pracovníci KVS SVS pro MS kraj nebo proškolení prohlížitelé včel. Chovatelé včel jsou povinni vytvořit podmínky pro provedení prohlídky včelstev. 

h) Zajistit odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, před skončením pozorovací doby. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně s vyšetřením na varroázu. Z jednoho stanoviště bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti více než 10 včelstev, bude odebráno více vzorků- jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou odeslány nejpozději do 15.02.2016 na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona