MVO č.7 k výskytu moru včelího plodu

19.08.2015 23:26

KVS pro MS kraj vydala mimořádné nařízení k výskytu moru včelího plodu v katastru obce Heřmanovice. 

Z tohoto důvodu vyhlásila ochranné pásmo MVP  v katastrech obcí: 

Okres Bruntál:  

Heřmanovice (638722), Holčovice (640867), Komora (640883), Spálené (640891), Dlouhá Voda (650374), Ztracená Voda (650404), Adamov u Karlovic (663409), Mnichov pod Pradědem (786063) 

V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel:   
a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění podezření z výskytu onemocnění moru včelího plodu uvědomit o tom       KVS     SVS pro MS kraj.
b) Neprodleně informovat KVS SVS pro MS kraj o podezření z výskytu moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření           vzorků     úlové měli nebo vzorků medu. 
c) Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi. 
d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. 
e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené     negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu.
f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na        mor  včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným                        přemístěním. 
g) Zajistit odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího           plodu, před skončením pozorovací doby. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně s                 vyšetřením     na varroázu. Z jednoho stanoviště bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti více než 10 včelstev, bude odebráno více             vzorků- jeden vzorek  maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou odeslány nejpozději do 15.02.2016 na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně             zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena     podle § 67 a § 70  veterinárního zákona.
 
Celé znění MVO si můžete stáhnout zde: Narizeni_c._7___mor_vceliho_plodu.pdf (304832)