MVO č.8 k výskytu moru včelího plodu

04.09.2015 10:33

KVS pro moravskoslezský kraj vydala mimořádné veterinární nařízení k výskytu ohnisek moru včelího plodu (MVP) v katastrech obcí  Spálené (640891) a Opavice (683884) v okrese Bruntál.

Na tomto zákaldě bylo vzhlášeno ochranné pásmo MVP:

Okres Bruntál:

 Heřmanovice (638722), Holčovice (640867), Komora (640883), Spálené (640891), Dlouhá Voda (650374), Adamov u Karlovic (663409), Mnichov pod Pradědem (786063), Jelení u Holčovic (640875), Karlovice ve Slezsku (663387), Dlouhá Ves (640841), Česká Ves u Města Albrechtic (693383), Hejnov (640859), Nové Purkartice (663417), Město Albrechtice (693391), Burkvíz (693375), Vraclávek (646121), Hošťálkovy (646091), Krásné Loučky (674770), Linhartovy (683876), Opavice (683884), Rudíkovy (770639), Piskořov (693405), Pelhřimovy (750565), Víno (750531)

Opatření v ochranném pásmu

V ochranném pásmu se nařizuje všem chovatelům včel: 

a) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění podezření z výskytu onemocnění moru včelího plodu uvědomit o tom KVS SVS pro MS kraj. 

b) Neprodleně informovat KVS SVS pro MS kraj o podezření z výskytu moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu. 

c) Při prohlídce je nutno používat ochranné rukavice, např. gumové nebo pro jednorázové použití a následně provést desinfekci rukou, oděvu a obuvi. 

d) Zákaz přemisťování včelstev a matek z ochranného pásma. 

e) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro MS kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu. 

f) Přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z oblastí mimo ochranné pásmo je možné jen u včelstev pocházejících ze stanoviště vyšetřeného na mor včelího plodu s negativním výsledkem, kdy musí být vzorek směsného vzorku včelí měli odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. 

g) Zajistit odběr vzorků zimní měli ze všech úlů na stanovišti a provedení vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moru včelího plodu, před skončením pozorovací doby. Toto vyšetření bude provedeno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků zimní měli současně s vyšetřením na varroázu. Z jednoho stanoviště bude odebrán jeden směsný vzorek. Pokud je na stanovišti více než 10 včelstev, bude odebráno více vzorků- jeden vzorek maximálně z 10 včelstev. Vzorky budou odeslány nejpozději do 15.02.2016 na příslušná pracoviště KVS SVS pro MS kraj řádně zabalené a označené se seznamem chovatelů ve dvojím vyhotovení. Toto vyšetření budou hradit chovatelé včel. Úhrada nákladů na vyšetření bude řešena podle § 67 a § 70 veterinárního zákona.

Celé znění nařízení najdete zde: Nařízeníč.8.pdf