MVO č.8

04.09.2015 10:40

KVS pro moravskoslezský kraj vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu na okrese Bruntál v katsatrech Spálené (640891) a Opavice (683884).

Z tohoto důvodu KVS vyhlásila v Okrese Bruntál další ochranné pásmo MVP. 

S rozsahem pásma a s povinnostmi z nařízení vyplývajícími se můžete seznámit v sekci Nákazová situace