MVO SVS/2017/113502-T

01.10.2017 08:55

SVS vydala dne 25.9.2017 mimořádné veterinární opatření k výskytu moru včelího plodu (MVP) v obci Jarnoltówek, okres Nyski, Opolské vojvodství, Polsko.

Bylo vyhlášeno ochranné pásmo, které zasahuje i katastry v Bruntálském okrese a to:

Okres Bruntál: 

Petrovice ve Slezsku (656984), Janov u Krnova (656976), Jindřichov ve Slezsku (660337)

Opatření v ochranném pásmu 

(1) Zakazují se přesuny včelstev a matek ze stanoveného ochranného pásma. 

(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy

(3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést neprodleně prohlídku včelstev v období příznivých klimatických podmínek z hlediska biologie včel s rozebráním včelího díla, včetně kontroly rezervních souší a v případě zjištění příznaků nebo onemocnění morem včelího plodu

(4) Všem chovatelům včelstev na stanovištích v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a zajistit jejich neprodlené laboratorní vyšetření pokud u nich nebylo v posledních 12 měsících před účinností tohoto nařízení

(5) Chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje provést odběr vzorků včelí měli a jejich vyšetření následujícím způsobem: 

A. Chovatelé provedou odběr směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích v ochranném pásmu (jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev) a předají je k vyšetření ve schválené laboratoři nejpozději do 15. 02. 2018.

B. Před ukončením ochranných a zdolávacích opatření v ochranném pásmu se všem chovatelům včel v ochranném pásmu nařizuje v termínu do 01.08.2018 vložit způsobem předepsaným pro vzorkování do všech včelstev chovaných v ochranném pásmu jednorázové podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období. Po 14 dnech od umístění jednorázových podložek do včelstev je chovatelé předepsaným způsobem pro vzorkování vyjmou, zabalí, řádně označí a směsné vzorky včelí měli předají k vyšetření ve schválené laboratoři. 

Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev.

Celé nařízení si můžete stáhnout zde:Narizeni_SVS_-_MVP_28_2017_presah_z_PL_Jarnoltowek.pdf (230739)