MVO Varroáza 2017

27.03.2017 12:07

SVS vydala mimořádné veterinární opatření k výskytu nákazy Varroázy na základě vyhodnocení vyšetření zimní meli včel.

Jarní ošetření Varroáza - O (předjarní preventivní ošetření) na katastrálních územích všech obcí v České republice se provádí s výjimkou: 
a) stanovišť na těchto katastrálních územích, ve kterých byl výsledek vyšetření směsných vzorků zimní měli odevzdaných do 15. 2. 2017 negativní na přítomnost samiček roztoče Varroa destructor, 
b) obcí uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

MVO varroáza 2017

Na snímcích dole se můžete podívat, kterých obcí se  tohoto nařízení týká.

varroáza 2017.jpg (225858)

varroáza 2017_2.jpg (206231)

legenda k obrazovým mapám:

žluté zabarvení - povinné provedení předjarního ošetření proti varroáze

modré zabarvení - povinné letní ošetření proti varroáze

červené zabarvení - povinné předjarní i letní ošetření proti varroáze

zelené zabarvení - obce bez nařízeného ošetření