Návrh nových stanov CSV

14.02.2015 10:37

Vedením CSV byl vydán návrh stanov s komentářem. Návrhy ke změnám či úpravám je potřeba probrat v jednotlivých ZO  na výročních schůzích a výsledky těchto diskusí zaslat na OV CSV. Zástupce OV CSV je bude dále presentovat na RV CSV.

Obježník, k návrhu stanov, který obsahuje i metodický pokyn ke konání volebních výročních schůzí  si můžete stáhnout zde.