Návrh stanov a hlavní směry činnosti po X. sjezdu

15.11.2014 16:26

Vedení CSV vydalo k celosvazové diskusi tyto materiály:

Hlavní směry činnosti po X. sjezdu.doc (44032)

Návrh stanov X. sjezdu.docx (6158815)

Vedení jednotlivých ZO by se měla s jednotlivými materiály seznámit a sestavit soubor připomínek a návrhů, které případně k daným materiálům budou mít.

Tyto návrhy a připomínky zašlete do 5.12.2014 jednateli OO CSV Bruntál.

Poté bude svolána schůze OO CSV Bruntál na které zástupci jednotlivých ZO prodiskutují jednotlivé náměty  a bude vytvořen ucelený návr změn a připomínek za OO CSV Bruntál, který bude odeslán na vedení CSV.