Plošné vyšetření na mor včelího plodu v MS Kraji

13.01.2015 21:46

Krajský úřad Moravskoslezského Kraje ve spolupráci s KKV CSV rozhodl o poskytnutí dotace na plošné vyšetření zimní měli na přítomnost spor moru včelího plodu. Toto vyšetření tedy nehradí chovatel, ale bude ho hradit KÚ MS Kraje. Postup úhrady eventuálně předání faktur za vyšetření vzorků bude později upřesněn.

Toto vyšetření se týká stanovišť, které se nachází mimo aktivní pásma moru včelího plodu a stanovišť, která byla vyšetřována na mor včelího plodu v posledních dvou letech , tedy v roce 2013 a 2014. 

 

Pro poztřeby tohoto vyšetření se bude odevzdávat z jednoho stanoviště jeden směsný vzorek (bez ohledu na počet včelstev na něm), ze kterého bude provedeno vyšetření jak na varroózu tak na mor včelího plodu. Vzorky musí být řádně označené, očíslované a každá ZO ke vzorkům dodá 1x seznam na vyšetření varroózy a 1x seznam na vyšetření na MVP. 

Číslování vzorků se musí shodovat s číslováním v seznamech.

Vzorky se odevzdaji na SVS příslušného okresu (u nás tedy v Bruntále), který potvrzuje vaši objednávku na vyšetření MVP.

Objednávka na vyšetření na varroózu se podává také.

Okresní SVS poté zajistí odvoz svou svozovou službou.

Je příslib, že výsledky budou poměrně rychlé.

V případě jakýchkoli nejasností se mohou zástupci vedení ZO obrátit na vedení okresního výboru CSV Bruntál nebo přímo na předsedu KKV CSV Moravskoslezského kraje pana Sciskalu.