Podnět Ústřední kontrolní a revizní komisi ČSV k prošetření jednání PRV ČSV

08.01.2014 23:33

Dne 4.12. 2013 na svém zasedání zbylé předsednictvo ČSV v čele s předsedou př. Švamberkem schválilo stanovisko ve kterém zpochybnilo odvolání PRV v čele s předsedou z funkce a zpochybnilo svolání mimořádného volebního jednání Republikového výboru (RV) ČSV. Toto stanovisko si můžete stáhnout zde.

Jelikož dle stanov ČSV je usnesení RV pro Předsenictvo republikového výboru (PRV) závazné, tak úmysl nenaplnit toto usnesení je v rozporu se stanovami ČSV. 

Z tohoto důvodu byl podán 8.12.2013 Ústřední a revizní komisi ČSV (ÚKRK) podnět k prošetření jednání PRV ve věci úmyslu a nerespektování usnesení RV.

Text podnětu je zde.

8.1.2014 byl doručen výsledek šetření ÚKRK ve věci podaného podnětu.Text výsledku šetření je zde.