Výroční schůze OO ČSV Bruntál

13.03.2014 22:47

            Vážení přátelé!

               
 Zveme Vás tímto na výroční schůzi OO ČSV Bruntál o.s.,která se koná dne 12.4.2014. v restauraci Koliba ve Starém Městě u Br.
 Začátek schůze je v 9 hod.Předpokládaný konec v 13 hod.
 
      Program:
 
 1.Zahájení-předseda
 2.Volba návrhové a mandátové komise-přeseda
 3.Kontrola usnesení z minulé výr.schůze-jednatel
 4.Zpráva o činnosti uplynulý rok-jednatel
 5.Zpráva o hospodaření-pokladník
 6.Zpráva o činnosti RV ČSV-př.Plšek
 7.Zpráva o činnosti KKV v Ostravě-předseda
 8.Zpráva o nákazové situaci v okrese-Nák.referent
 9.Vystoupení zástupce KVS Bruntál
10.Revizní zpráva-př.revizní komise
11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr-předseda
 
 Po skončení schůze bude podán oběd a může pokračovat volná diskuse účastníků.Těšíme se na Vaší účast.
 
Za výbor OO ČSV Bruntál-Hruška Václav jednatel          V Bruntále 22.2.2014.