Zápis ze schůze OO CSV Bruntál

04.12.2013 20:24

Zápis ze schůze OO ČSV o.s.Bruntál ze dne 29.11.2013.

 
   Dne 29.11.2013 se konala schůze OO ČSV o.s. Bruntál.
 
   Program: Zpráva o současné situaci v RV ČSV.
                    Odevzdání podkladů k dotaci 1.D a aministraci dotace 1.D.
                     Navržení a schválení kandidáta na nového předsedu ČSV.
 
   K současné situaci v RV ČSV proběhla diskuse-dle zpráv př.Plška,KKV v Ostravě,internetová diskuse na stránkách ČSV.
   Byly vybrány podklady k dotaci .
   Projednala se kandidatura na předsedu ČSV-kandidát byl navržen  př.Václav Sciskala,po diskusi proběhlo hlasování .
   Hlasovalo 16 členů OO ČSV o.s.
   Výsledek:  13 hlasů pro
                       2 hlasy proti
                        1 hlas zdržel  se hlasování
            Za kandidáta na nového předsedu ČSV byl nominován př.Václav Sciskala.
 
                                                                             Zapsal:Hruška Václav-jednatel OO ČSV o.s. Bruntál