Mor plodu

Rok 2013.

26.03.2013.  Přítel Jan Klváček nám předal zprávu o nákazové situaci v ZO ČSV Bruntál. Je tady.

14.02.2013.  MVDr Vodička nám poslal e-mail

                  Dobrý den – v příloze zasílám materiály Státní vet. Správy. Jedná se o pokyny ke správné chovatelské praxi v chovech včel – prosím o uvědomění široké včelařské veřejnosti.
                  Preventivní opatření týkající se moru včelího plodu jsou zde a varroázy jsou zde.

08.1.2013  MVDr Vodička poslal e-mail  s přílohami zde a zde.

Rok 2012

07.9.2012  MVDr Vodička poslal e-mail:

               v příloze zasílám nejnovější Nařízení KVS ohledně moru vč. plodu
               - pro okres BR zde nejsou změny, pásmo se v okrese upraví po ukončení
               6-měsíční pozorovací doby z jarních negativních nálezů -
               s pozdravem, Dr. Vod.                         To je zde.                             

16.8.2012  MVDr Vodička nám  poslal Nařízení SVS, kterým se vymezuje ochranné pásmo moru  včelího plodu v části katastru Jindřichov ve Slezsku. To je zde. V tomto dokumentu je i mapka vymezující pásmo.

09.7.2012  MVDr Vodička zaslal  na ZO ČSV nařízení KVS ohledně moru  včelího plodu. To je zde.

16.5.2012 Krajská veterinární správa rozeslala  na obecní úřady Nařízení SVS č.1-2012. Je zde. V tomto nařízení je uveden seznam obcí v ochraném pásmu na našem okrese. Toto pásmo je shodné s ochraným pásmem z roku 2011.

Rok 2011

16.12.2011 Nařízení týkající se MP  č. 9/2011 je zde. Nově vymezuje ochrané pásmo, které se rozrostlo. Je zobrazeno zde. Zároveň se u osmi míst ruší dřívější omezení. Jsou na mapce zde.

Rok 2010

14.5.2010 Krajská veterinární správa vydala nařízení č. 2/2010  a to je  zde  .  Pokud se chcete podívat na mapu s označenými místy ochraného pásma, tak je možno shlednout zde.

Rok 2009

Jak už mnozí včelaři vědí, vyskytl se v našem okrese MP. Jak to s MP je popisuje zpráva včelařů z Rýmařova, kterou si můžete přečíst zde.